รองเท้าสุขภาพ IC:Foot ออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักชีวกลศาสตร์ของเท้า ผลิตจากหนังแท้ทุกคู่ รับประกันความนื่มสบายเมื่อสวมใส่ เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเท้า โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานซึ่งควรได้รับการดูแลเรื่องเท้าเป็นพิเศษ